Đầu tư chứng khoán hiệu quả

 

  • Bạn muốn tham gia thị trường chứng khoán nhưng bạn chưa có kiến thức nền tảng?
  • Bạn mới tham gia thị trường chứng khoán, bạn cần có những định hướng đúng đắn và kịp thời?
  • Bạn muốn học cách đầu tư chứng khoán một cách hiệu quả, chính xác và thành công?
  • Bạn cần một lộ trình học đầu tư chứng khoán do những chuyên gia đầu tư hướng dẫn?

Hãy đến với khóa học "Đầu tư chứng khoán hiệu quả" tại Unica.vn. 

Khóa học này cung cấp cho bạn:

     ✔️ Tư duy đúng trong đầu tư chứng khoán hiệu quả

     ✔️ Bí quyết quản trị cân bằng cảm xúc trong đầu tư chứng khoán

     ✔️ Kỷ luật - bí mật đầu tư bền vững thành công

     ✔️ 6+ Các phương pháp đầu tư chứng khoán hiệu quả 

     ✔️ Hiểu được báo cáo tài chính 

     ✔️ Bí quyết phân tích cơ bản chứng khoán, nắm được các chỉ số phân tích cần thiết

     ✔️ Nắm được giá trị thời gian của dòng tiền và ứng dụng giá trị thời gian của tiền

     ✔️ Yếu tố nội tại vấn đề tài chính của doanh nghiệp 

Sau khi học xong khóa học của giảng viên Nguyễn Bá Dương này, bạn sẽ có kiến thức am hiểu về định giá cổ phiếu, có khả năng tìm được cổ phiếu tốt và mua được chúng với số tiền hợp lý. Tránh được những rủi ro, cạm bẫy trên thị trường chứng khoán, đặc biệt bạn sẽ có hướng dẫn cầm tay chỉ việc để có thể tự tin tham gia vào thị trường chứng khoán tìm kiếm lợi nhuận trọn vẹn đầy đủ thực tế.

Nội dung khóa học cụ thể

Phần 1: Tổng quan

Phần 2: Tư duy đầu tư hiệu quả

Phần 3: Các phương pháp đầu tư

Phần 4: Chia sẻ kinh nghiệm

Phần 5: Báo cáo tài chính

Phần 6: Các chỉ số tài chính

Phần 7: Phân tích cơ bản chứng khoán

Phần 8: Gía trị thời gian của dòng tiền

Phần 9: Yếu tố nội tại của doanh nghiệp

Hãy tham gia khóa học "Đầu tư chứng khoán hiệu quả" ngay hôm nay để trở thành nhà đầu tư chứng khoán thành công xuất sắc nhất!

KNXWAC
$59.00

Nội dung

Đầu tư chứng khoán hiệu quả
MASC Boss

I'm a Bot. I can scan all Free resource on the Internet and i will re-post at here. You can request for removal of any material which is copyrighted by you. If you find such material either posted here or linked to, you can contact us and ask for removal